AAU logo

Studiestart

Studiestart bachelor i Aalborg

Hvad finder du på siden

Vi har samlet en masse vigtige informationer, som skal hjælpe dig med at få den bedste studiestart.
Mange af informationerne opdaterer vi dog først i foråret og frem mod din studiestart. For at giv dig en ide om, hvad du kan forvente dig har vi ladet informationer fra 2018 stå ind til nye er klar.

Studiestart 2018 - fælles morgenmad i Aalborg

 

Vis os din studiestart #aaustudiestart