Studiestart

Jura

 • Velkommen til Jura  Velkommen til Juraens Hus

  Kære studerende

  Velkommen til 1. semester på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet.  

  På denne side finder du nyttige oplysninger i forhold til studiestarten. 

  ÅBENT HUSer afholdes Åbent hus torsdag d. 25. august 2022 kl. 13.00-15.00 på Juraens Hus på Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst. Benyt hovedindgangen (fremgår af billedet i programmet). Kom ud og få en kort rundvisning og få svar på eventuelle spørgsmål. Påregn en varighed af ca. 30 minutter. Program findes lige  her . Det kan oplyses, at der også foretages rundvisning ifm. studiestartsdagene.

  Vi forbeholder os ret til at aflyse arrangementet - hold derfor øje her på siden.

  Der vil være studerende tilstede til rundvisning på Fibigerstræde 4 samt til at besvare spørgsmål. 

    • Tjekliste

  bekræft studieplads

  Du skal aktivt bekræfte din studieplads på Unistart.aau.dk senest den 5. august. Ellers mister du pladsen.

  bestil studiekort

  På AAU kaldes dit studiekort for AAU card. Du skal bruge dit AAUcard som ID-kort under din studietid. Bestil dit AAUcard i god tid inden studiestart for at det er klart til brug. Når du ikke at bestille AAUcard inden studiestart kan du selvfølgelig altid nå det efter studiestart, men forvent, at der kan gå længere tid inden kortet er klart til afhentning. AAUcard er adgangskort til universitetsbygninger i Aalborg, Esbjerg og København, lånerkort til universitetsbibliotek m.m. Du bestiller dit AAUcard på unistart.aau.dk.

  Tilgå studiemail

  Du får automatisk en mail med informationer om din nye AAU-mail, når du har accepteret din studieplads i Unistart. Du skal benytte din nye AAU-mail under hele din studietid. Al kommunikation fra universitetet til dig vil fremover blive sendt til denne mailadresse. Din AAU-mail og tilhørende adgangskode bruges også til forskellige IT-systemer på Universitetet.

  LOGIN I MOODLE

  Moodle er AAU's virtuelle læringsmiljø, hvor du kan finde dit skema, kurser, kursusmaterialer og andet relevant kursusinformation. Det er vigtigt, at du er opdateret på informationen på Moodle, da det er her din underviser kommunikerer om kursusgange mm. Du logger på Moodle med din AAU-mail og adgangskode.

  Det meste information fra Moodle kan også tilgås i AAU Student app, bl.a. skema og kursusinformation. Ændringer på Moodle bliver også vist i AAU Student.

  Søg SU

  Du kan tidligst en måned før studiestart søge om SU. Du skal søge SU via minSU på su.dk. Din ansøgning om SU vil først blive behandlet når du har bekræftet din studieplads i Unistart.

  Tjek bogliste

  Boglisten fra dit nye studie er typisk tilgængelig i intrasystemet Moodle 14 dage før studiestart. Du kan tilgå Moodle, når du har fået tildelt din AAU-mail. Moodle kan tilgås på moodle.aau.dk.

  Hent AAU Student

  AAU Student er en app til dig, som er studerende på AAU. Appen giver dig hurtig adgang til de vigtigste og mest relevante informationer for dit studieliv på AAU, såsom skema og kursusliste og kan samtidig abonnere på studierelevante nyheds- og eventkanaler. Du får også adgang til studieteknikker, som kan hjælpe dig til at få overblik over dit studieliv.

  AAU Student kan hentes i App Store og Google Play.

  Hent AAU Map

  AAU Map gør det nemt for dig at finde vej til undervisningslokaler, studiearbejdspladser, kantiner, biblioteker og andre faciliteter på Aalborg Universitet. Du skal blot benytte søgefunktionen og lade app’en guide dig til den valgte adresse eller lokale.

  AAU Map kan hentes i App Store og Google Play.

  Søg Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om hjælpemidler og støtte. Husk at du skal søge igen, selvom du har modtaget SPS på tidligere uddannelse. Du kan søge specialpædagogisk støtte her. • Studiets program på studiestartsdagen

  FÆLLES STUDIESTART 1. SEPTEMBER 2022 PÅ HONNØRKAJEN I AALBORG

  Kl. 08.30-09.00: Morgenmad
  Kl. 09.00-09.10: Studenterpræsten med kor indbyder til morgensang
  Kl. 09.10-09.25: Velkomst ved prorektor Anne Marie Kanstrup
  Kl. 09.25-09.35: Velkomst ved Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen
  Kl. 09.35-09.45: Indslag af Studentersamfundet ved formand Nicoline Katherina Vinding Munk og studenterpolitisk ordfører Sebastian Hoff
  Kl. 09.45-09.50: Prorektor afrunder arrangementet
  Kl. 09.50: Afgang fra Honnørkajen

  Tutorerne leder herefter de studerende til deres respektive mødesteder. For studerende til campus i Aalborg Øst indsættes busser i pendulfart så længe, der er behov. Øvrige studerende føres af tutorerne til uddannelsesstederne i midtbyen.

  Den officielle studiestartsdag er torsdag d. 1. september. Denne dag vil du blive mødt af studiets tutorer, som er ældre studerende, som hjælper dig i hele studiestartsperioden. Tutorerne sætter dig sammen med de andre studerende fra studierne og svarer på alle dine spørgsmål gennem opstarten. De har planlagt nogle sjove og spændende uger, hvor du lærer AAU og dine nye medstuderende at kende.

  Programstarter kl. 8.30 på Honnørkajen i Aalborg centrum. Du kan læse mere på  www.studiestart.aau.dk .

  Efter det formelle program fortsætter dagen på campus i Fibigerstræde 4 i Aalborg Øst.

  Tutorerne tager imod dig ved ankomst til Fibigerstræde 4. Benyt indgang A (hovedindgangen) – bygningens eneste indgang med trapper. Tutorerne fremmøderegistrerer dig og fortæller, hvilket lokale du skal gå til.

  Programmet for resten af ​​​​​dagen oplyses på selve studiestartsdagen, men du vil bl.a. blive du budt velkommen til studiet, introduktion af studievejlederne og studenterforeningen FEJ (Foreningen af​​Erhvervsjurister og Jurister) og  Factum Books

  FREMMØDEREGISTRERING
  Idet du bliver fremmøderegistreret på første studiedag, er det vigtigt, at du giver besked til studiesekretær Birgitte Bisgaard (BTB@law.aau.dk), såfremt du er syg. Alternativt kan du risikere at blive udmeldt at AAU (din plads bliver givet til en anden studerende på venteliste).

  Det er muligt at købe sandwich på Fibigerstræde 4 denne dag. 

  Det er ikke nødvendigt at medbringe bærbar på første studiedag. 

  Dagens program forventes afsluttet kl. ca. 15.00.

  Fredag ​​d. 2. september 2022   
  Dagen starter kl. 09.00 i auditorie B, Fibigerstræde 15.
  Oplæg til studie ved viceinstitutleder Liselotte Madsen samt intro ved studiesekretær Birgitte Bisgaard, der vil give kort vejledning til Moodle med mere. Efterfølgende individuelt arbejde i og med Moodle v/tutorerne, rundvisning på campus samt afhentning af studiekort og bogpakker ved Factum Books.

  Du skal bruge din aau mailadresse og tilhørende adgangskode. Du skal ligeledes medbringe bærbar. 

  Er der spørgsmål til ovenstående kan disse stilles til tutorerne på studiestartsdagen.

  Der tages forbehold for ændringer i ovenstående - disse annonceres via din AAU-mail. • De studerende fortæller • Materialer til 1. semester

  MOODLE OG STUDENTMAIL – det er her det sker :o)

  Moodle er studiets intranet og indeholder alle oplysninger du har brug for i din studietid. Det er her, du finder dit skema, lektionsplaner, modulbeskrivelser og retningslinjer mv.

  Studentmail er koblet sammen med Moodle- her vil du modtage vigtige informationer om studier fra både undervisere og studierekretariatet.

  Du er som studerende forpligtet til at holde dig orienteret og opdateret med Moodle samt din studentmail, som vi anbefaler, du tjekker dagligt.

  SOCIALE ARRANGEMENTER
  Vores studenterforening FEJ (Foreningen af​Erhvervsjurister og Jurister)

  afholder flere socialfaglige arrangementer i løbet af september måned. Måneden sluttes af med Studiestartsturen. 

  Oversigt over FEJs studiestartsarrangementer følger. 

  Du kan læse mere om FEJ på deres  hjemmesideVelkomstbrev fra FEJ følger senere.  

  INFO OM UDDNNELSEN
  Studieordningen : Den formelle beskrivelse af uddannelserne og de regler, der gælder herfor.
  Modulbeskrivelserne (de enkelte fag): Beskrivelse af hvert enkelt modul finder du i bedst via studieordningerne under §18 "Uddannelsens oversigt"

  På 1. semester er fagene Formueret I og Juridisk metode fuldt samlæst mellem jura og erhvervsøkonomi-jura. Det vil sige, at jura- og erhvervsøkonomi-jura studerende følger undervisningen sammen.

  Herudover har jurastuderende modult Statsorganerne.

  PENSUM BØGER -  OBS OBS Boglisten er først endelig 3 uger før studiestart og følger derfor

  senere Nedenfor fremgaar de bøger, som du skal anskaffe dig til at studere.  

  Bøgerne kan med fordel købes inden semesterstart som en samlet bogpakke ved universitetets boghandel FACTUM BOOKS på Frederik Bajers Vej 300, 9220 Aalborg Øst.

  Linket til bogpakken på 1. semester følger senere .

  FACTUM Books vil være til stede d. 1. september 2022. Tutorerne vil d. 2. september 2022 gå med dig i boghandlen, så du kan afhente dine købte bøger.

  PROJEKTARBEJDE  
  På 1. semester er der projektarbejde i faget Statsorganerne. Du vil derfor fra studiestarten være administrativt placeret i en gruppe. 

  Gruppearbejdet udgør et væsentligt omdrejningspunkt for introduktion til projektarbejdsformen på Aalborg Universitet. På 1. første studieår (1. og 2. semester) er det krav at deltage i gruppearbejdet. Det kræver derfor en helt særlig begrundelse at få lov til at arbejde alene, hvorfor dispensationen herfor kun tildeles undtagelsesvist. En eventuel dispensationsansøgning skal sendes til studiesekretær Birgitte Bisgaard (btb@law.aau.dk) snarest muligt og senest mandag den 8. august 2022.

  Det er ikke muligt at komme med ønsker til gruppesammensætningen.

  Efter studiestart offentliggøres gruppesammensætningerne. • Studiets placering

  Aalborg Universitet

  Fibigerstræde 4

  9220 Aalborg Øst


 • Dine Studiesekretærer

  Birgitte Thomsen Bisgaard

  btb@law.aau.dk

  Tlf.

  99402191

 • Dine studenterstudievejledere

  Cecilie Gøthgen Madsen

  ceciliegm@law.aau.dk

 • Dine tutorkoordinatorer

  Mie Frederikke Hansen

  mfha18@student.aau.dk

  Louise Pedersen

  lped18@student.aau.dk

  Jacob Chr. Axel Brøgger

  jbragg19@student.aau.dk

Beskeder fra studiet


Vi glæder os til at se dig den 1. september 2022.

Tjek din AAU-mail i uge 33/34, hvor jeg udsender velkomstmail til dig indeholdende mange informationer til din studiestart. 

Ellers kan jeg anbefale dig at gennemse følgende inden studiestart:

AAU START app med nyttige tips www.its.aau.dk/app/aau-start
Find dit skema (først tilgængelig i uge 32):  www.its.aau.dk/itstart  samt  www.moodle.aau.dk
Informationer fra AAU  www.studiestart.aau .dk
IT-start  www.its.aau.dk/itstart
AAU student APP  www.its.aau.dk/app/aau-student
Find din student-mail  www.unistart.aau.dk

De bedste hilsner og god sommer fra Birgitte Bisgaard


Mød dine medstuderende

Facebookgruppen for dit studie er ofte et rigtig godt sted at starte, hvis du vil møde dine medstuderende og tutorer.

Join dit studie på Facebook