Studiestart

Sundhedsteknologi

 • Velkommen til Sundhedsteknologi  Velkommen til første semester på Sundhedsteknologi. Vi glæder os til at byde dig velkommen i et studiemiljø, hvor vi sammen skal være med til at udvikle vores sundhedssektor. Vi skal arbejde i grupper med at kombinere teknologi, IT og matematik med viden om sundhed, kroppen og hvordan sundhedspersonale arbejder.

  Du møder allerede den første dag på studiet dine tutorer. Tutorerne er studerende på din uddannelse, som hjælper dig og dine medstuderende med at lære hinanden godt at kende gennem studierelevante aktiviteter. 

  Du møder også semesterkoordinator Sabata Gervasio, som vil byde dig velkommen og præsentere semestrets forløb.

  SUND studievejledning kan du kontakte under hele din uddannelse. De kan vejlede om det faglige, studiemiljø, eksamensregler mv.  • Tjekliste

  bekræft studieplads

  Du skal aktivt bekræfte din studieplads på Unistart.aau.dk senest den 5. august. Ellers mister du pladsen.

  bestil studiekort

  På AAU kaldes dit studiekort for AAU card. Du skal bruge dit AAUcard som ID-kort under din studietid. Bestil dit AAUcard i god tid inden studiestart for at det er klart til brug. Når du ikke at bestille AAUcard inden studiestart kan du selvfølgelig altid nå det efter studiestart, men forvent, at der kan gå længere tid inden kortet er klart til afhentning. AAUcard er adgangskort til universitetsbygninger i Aalborg, Esbjerg og København, lånerkort til universitetsbibliotek m.m. Du bestiller dit AAUcard på unistart.aau.dk.

  Tilgå studiemail

  Du får automatisk en mail med informationer om din nye AAU-mail, når du har accepteret din studieplads i Unistart. Du skal benytte din nye AAU-mail under hele din studietid. Al kommunikation fra universitetet til dig vil fremover blive sendt til denne mailadresse. Din AAU-mail og tilhørende adgangskode bruges også til forskellige IT-systemer på Universitetet.

  LOGIN I MOODLE

  Moodle er AAU's virtuelle læringsmiljø, hvor du kan finde dit skema, kurser, kursusmaterialer og andet relevant kursusinformation. Det er vigtigt, at du er opdateret på informationen på Moodle, da det er her din underviser kommunikerer om kursusgange mm. Du logger på Moodle med din AAU-mail og adgangskode.

  Det meste information fra Moodle kan også tilgås i AAU Student app, bl.a. skema og kursusinformation. Ændringer på Moodle bliver også vist i AAU Student.

  Søg SU

  Du kan tidligst en måned før studiestart søge om SU. Du skal søge SU via minSU på su.dk. Din ansøgning om SU vil først blive behandlet når du har bekræftet din studieplads i Unistart.

  Tjek bogliste

  Boglisten fra dit nye studie er typisk tilgængelig i intrasystemet Moodle 14 dage før studiestart. Du kan tilgå Moodle, når du har fået tildelt din AAU-mail. Moodle kan tilgås på moodle.aau.dk.

  Hent AAU Student

  AAU Student er en app til dig, som er studerende på AAU. Appen giver dig hurtig adgang til de vigtigste og mest relevante informationer for dit studieliv på AAU, såsom skema og kursusliste og kan samtidig abonnere på studierelevante nyheds- og eventkanaler. Du får også adgang til studieteknikker, som kan hjælpe dig til at få overblik over dit studieliv.

  AAU Student kan hentes i App Store og Google Play.

  Hent AAU Map

  AAU Map gør det nemt for dig at finde vej til undervisningslokaler, studiearbejdspladser, kantiner, biblioteker og andre faciliteter på Aalborg Universitet. Du skal blot benytte søgefunktionen og lade app’en guide dig til den valgte adresse eller lokale.

  AAU Map kan hentes i App Store og Google Play.

  Søg Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om hjælpemidler og støtte. Husk at du skal søge igen, selvom du har modtaget SPS på tidligere uddannelse. Du kan søge specialpædagogisk støtte her. • Studiets program på studiestartsdagen

  FÆLLES STUDIESTART 1. SEPTEMBER 2022 PÅ HONNØRKAJEN I AALBORG

  Kl. 08.30-09.00: Morgenmad
  Kl. 09.00-09.10: Studenterpræsten med kor indbyder til morgensang
  Kl. 09.10-09.25: Velkomst ved prorektor Anne Marie Kanstrup
  Kl. 09.25-09.35: Velkomst ved Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen
  Kl. 09.35-09.45: Indslag af Studentersamfundet ved formand Nicoline Katherina Vinding Munk og studenterpolitisk ordfører Sebastian Hoff
  Kl. 09.45-09.50: Prorektor afrunder arrangementet
  Kl. 09.50: Afgang fra Honnørkajen

  Tutorerne leder herefter de studerende til deres respektive mødesteder. For studerende til campus i Aalborg Øst indsættes busser i pendulfart så længe, der er behov. Øvrige studerende føres af tutorerne til uddannelsesstederne i midtbyen.

  Mere info kommer snart. • De studerende fortæller  Jeg valgte at søge ind på bacheloren i Sundhedsteknologi, da jeg så en enorm spændende kobling mellem anatomi og teknologi. Jeg har altid haft en øget interesse i at forstå kroppen og alle dens aspekter, både indenfor det fysiologiske og anatomiske. At kunne kombinere denne interesse med avanceret teknologi, som på sigt kan være med til at behandle og diagnosticere patienter, er hovedårsagen til, at jeg den dag idag læser Sundhedsteknologi.

  Før jeg startede på studiet havde jeg ingen erfaring med programmering. Dette skabte lidt en frygt i mig, men heldigvis begyndte undervisningen med de helt grundlæggende principper. Det giver super god mening, at vi som ingeniørstuderende, opbygger denne viden om teknologi, således vi kan være med til at udvikle og nytænke.

  Gennem gymnasietiden fandt jeg hurtigt ud af, at jeg arbejder bedst i grupper, hvor jeg har mulighed for at have faglige diskussioner med mine medstuderende. Samtidig er det også min erfaring, at man kommer forbi nogle andre, og måske mere dybdegående aspekter, når forskellige problemstillinger undersøges på gruppebasis fremfor på egen hånd. På AAU er der et markant fokus på samarbejde og interaktion mellem både studerende, vejledere og andre samarbejdspartnere. Netop dette samarbejde sætter jeg stor pris på, og jeg er sikker på, at det kommer til at blive en vigtig del af min fremtidige karriere.

  Når folk spørger mig “Men hvad kan du så, når du er færdig?”, svarer jeg altid “Som ingeniør i Sundhedsteknologi, kan jeg være med til at optimere og forbedre teknologi indenfor sundhedssektoren. Og på den lange bane, kan jeg forhåbentlig være med til at redde liv” Og netop dette statement gør mig endnu mere nysgerrig på faget og dets mange muligheder!

  Line Højer, 5. semester sundhedsteknologi • Materialer til 1. semester

  Moodle er AAU’s virtuelle læringsmiljø, hvor du kan finde dine kurser, kursusmaterialer og andet relevant kursusinformation. Det er vigtigt at du er opdateret på informationen på Moodle, da det er her din underviser kommunikerer om kursusgange mm. Moodle er også stedet du kan se dit skema.

  Du logger på Moodle på moodle.aau.dk med din AAU-mail og adgangskode. • Brushup Matematik

  Er du optaget på en uddannelse, der kræver matematik på A- eller B-niveau, har Aalborg Universitet oprettet et kursus i august, som vi opfordrer dig til at følge, så du kan blive klædt bedst muligt på til at gennemføre uddannelsen.

  Du får mulighed for at få genopfrisket og trænet de matematiske begreber og udviklet en sikkerhed i det matematiske håndværk inden studiestart.

  Brush-up kurset kommer i to versioner med samme indhold; Intensiv og Flex.

  Brush-up Intensiv er et sammenhængende 8 dages fuldtidskursus, hvor du møder ind på universitetet i enten Aalborg, Esbjerg eller København.
  Brush-up Flex afvikles over tre uger, hvor du har mulighed for at deltage i hele kurset eller de dele af kurset, du har behov for. Du kan deltage i Flex online, og i Aalborg kan du desuden møde fysisk frem på universitetet.

  Brush-up kurserne giver dig også mulighed for at snuse til universitetslivet og møde medstuderende inden studiestart. Du placeres i en mindre gruppe til opgaveregning, hvor du så vidt muligt sidder med andre, der skal starte på samme uddannelse som dig.

  Læs mere om brush-up. • Studiestartsprøve

  Som studerende på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse skal du bestå en studiestartsprøve. Prøven afholdes inden for de første uger efter studiestart.

  Formålet med prøven er, at fastslå om du som ny studerende er startet på uddannelsen, dine forventninger til uddannelsen samt motivation for uddannelsen. Prøven fungerer samtidig som screening af dig og dine medstuderendes matematikfærdigheder. Du skal bestå prøven for at kunne forsætte på uddannelsen.

  Der afholdes én reeksamen, og har du ikke deltaget i enten den ordinære eksamen eller reeksamen, vil du blive udskrevet fra uddannelsen inden d. 1. oktober.

  Læs mere om studiestartsprøven • Studiets placering

  Aalborg Universitet

  Fredrik Bajers Vej og Niels Jernes Vej

  9200 Aalborg Ø


 • Dine Studiesekretærer

  Emma Louise Nørgaard Reberholt

  elnr@hst.aau.dk

  Tlf.

  99402415

 • Dine studenterstudievejledere

  Sune Midtiby Jensen

  sunemj@hst.aau.dk

 • Dine tutorkoordinatorer

  Trine Marie Mosegaard Enevoldsen

  tenevo20@student.aau.dk

Beskeder fra studiet


Her kommer tutorernes fantastisk informative rus-håndbog som du kan orientere dig i forud for studiestartsdagen.


Mød dine medstuderende

Facebookgruppen for dit studie er ofte et rigtig godt sted at starte, hvis du vil møde dine medstuderende og tutorer.

Join dit studie på Facebook