Studiestart

Kontakt

STUDIE- og trivselsVEJLEDNING

AAU Studie- og trivselsvejledning hjælper med:

 • Trivsel og god studiehverdag
 • Studieteknikker også under specialet
 • Studietvivl, studieskift og studieophør
 • Vejledning og regler om bl.a. orlov, barsel og sygemelding

KONTAKT AAU STUDIEVEJLEDNING

Studiets vejledere

Studievejlederne på uddannelserne hjælper med:

 • Det faglige indhold fx valgfag og praktik
 • Studiemiljøet og gruppearbejdet
 • Studieplaner, fx eksamensforsøg
 • Dispensation fx ekstra eksamensforsøg
 • Jobmuligheder

Kontakt studiets vejledere

optagelsen

Optagelsen sørger blandt andet for:

 • Valg af uddannelse – bachelor, kandidat og sidefag
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Adgangskrav, kvoter og supplering
 • Merit

Kontakt optagelsen

STUDIESEKRETÆRER

Studiesekretærerne formidler informationer vedrørende dit studie:

 • Semesterplaner /skemaoversigter
 • Kursusbeskrivelser
 • Boglister
 • Studierelaterede aktiviteter 

FIND DIN STUDIESEKRETÆR