Studiestart

AAUmail for deltidsstuderende

AAU e-mail

Når du bliver indskrevet på universitetet, får du tildelt en AAUmail, som du skal bruge under din studietid. Al e-mail kommunikation fra Aalborg Universitet vil blive sendt til din AAUmail. 

Du skal bl.a. også bruge din AAUmail til at tilgå forskellige IT-systemer på Aalborg Universitet, f.eks.:

  • STADS selvbetjening
  • Moodle.

Du finder og aktiverer din AAU e-mail via IT-systemet UniStart.

I forbindelse med din optagelse sender vi en besked (med overskriften "Velkommen som ny studerende på Aalborg Universitet") til den e-mail, du anvendte, da du søgte om optagelse. Beskeden indeholder en adgangskode til UniStart. Første gang du logger ind på UniStart, skal du ændre din adgangskode.

Læs mere om AAUmail og om, hvordan du kommer i gang med at bruge den, her:


AAUmaiL