AAU logo

Studiestart

Kontakt

STUDIEVEJLEDNINg

AAU Studievejledning hjælper med:

 • Valg af uddannelse
 • Optagelse og adgangskrav
 • Gode studievaner og studieteknikker
 • Hvilke uddannelser kan kombineres
 • Orlov og studieophør
 • Dispensation fra adgangskrav
 • Bolig
 • Personlige problemer

KONTAKT AAU STUDIEVEJLEDNING

Studiets vejledere

Studievejlederene på uddannelsene hjælper med:

 • Fagindhold og valgfag på dit studie
 • Projektskrivning og undervisningsformer
 • Dagligdagen på studiet
 • Pensum og mængden af forelæsninger
 • Eksamensordninger og dispensationer
 • Jobmuligheder

Kontakt studiets vejledere

optagelseskontor

Optagelseskontoret sørger blandt andet for:

 • Modtage og behandle alle ansøgninger vedrørende optagelse på første studieår på AAU
 • Udstedelse af studiekort
 • Behandling af orlovsansøgninger
 • Udmeldelse af et studium (studieophør)

   

Kontakt optagelseskontoret

DIn STUDIEsekretær

Du skal kontakte din studiesekretær eller din studienævnssekretær, hvis du har spørgsmål til:

 • Eksamensordninger
 • Eksamensklager
 • Dispensationer

Sådan finder du kontaktinformationerne:

 1. Tryk på linket herunder
 2. Vælg bachelor-, kandidat- eller efteruddannelse i én af de tre campusbyer
 3. Tryk på "Vigtigt info fra dit studium"
 4. Find dit studie

FIND din studiesekretær