AAU logo

Studiestart

Kontakt

STUDIE- og trivselsVEJLEDNING

AAU Studie- og trivselsvejledning hjælper med:

 • Gode studievaner og studieteknikker
 • Trivsel og studiemiljø
 • Valg af uddannelse
 • Optagelse og adgangskrav
 • Orlov og studieophør
 • Bolig

KONTAKT AAU STUDIEVEJLEDNING

Studiets vejledere

Studievejlederne på uddannelserne hjælper med:

 • Fagindhold og valgfag på dit studie
 • Projektskrivning og undervisningsformer
 • Dagligdagen på studiet
 • Pensum og mængden af forelæsninger
 • Eksamensordninger og dispensationer
 • Jobmuligheder

Kontakt studiets vejledere

optagelsen

Optagelsen sørger blandt andet for:

 • Modtage og behandle alle ansøgninger vedrørende optagelse på første studieår på AAU
 • Behandling af orlovsansøgninger
 • Udmeldelse af et studium (studieophør)
   

Kontakt optagelsen

STUDIESEKRETÆRER

Studiesekretærerne formidler informationer vedrørende dit studie:

 • Semesterplaner /skemaoversigter
 • Kursusbeskrivelser
 • Boglister
 • Studierelaterede aktiviteter 
   

FIND DIN STUDIESEKRETÆR HER